A A A

Afirmacja czy Kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie.

Red.: Zbigniew Galor, Radomir Minski, Piotr Salustowicz
Rok: 2014
Miejsce: Bielefeld
ISBN: 978-83-933603-4-5/print
Cena: 8€/32PLN
Dostępność: tak

 

W świetle pomieszczonych w tym tomie treści potwierdziła się wyrażona na jego wstępie uwaga, że mieszkańcom społeczeństw kapitalistycznych coraz trudniej jest przyjmować afirmacyjną postawę wobec nie tylko rażących dysproporcji w dochodach i podziale bogactwa, ale także ze względu na wielowymiarowe konsekwencje kryzysów obciążające „zwykłych ludzi", a nie ludzi bogatych. Świadczą o tym przybierające na sile antysystemowe ruchy społeczne, nierzadko o wyraźnie populistycznym i antyde-mokratycznym charakterze (z: Zakonczenie).