A A A

Barbara Goryńska-Bittner - Executive Director

doktor filozofii, adiunkt w UP i WSB w Poznaniu. Członek kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Samorządowego", przewodnicząca kolegium redakcyjnego rocznika naukowego „Z warsztatu Badawczego Katedry Nauk Społecznych", sekretarz Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines Społeczny Poznania 2010 – 2012", redaktor naukowy publikacji, m.in.: Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, WSNHiD, Poznań,2012; Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, SPM, Bielefeld 2014.

 

Jej zainteresowania badawcze obejmują takie kwestie jak: rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności problemy ekonomii społecznej, tożsamości narodowej, wykluczenia społecznego.