A A A

Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością

Red.: Zbigniew Galor, Slawomir Kalinowski, Urszula Kozlowska

Rok: 2017

Miejsce: Bielefeld

ISBN: 978-83-933603-6-9  

Cena: 11€/45PLN

Dostępność: Tak

 

Problem rozwarstwienia ludzi w życiu społecznym, odrzucenia na margines społeczeństwa części jego członków jest jednym z centralnych problemów socjologii od jej powstania. […] problem ten nabiera coraz większego znaczenia na tle rozrastania możliwości, mocy ludzkości, budowania w warunkach globalizacji jej wspólnej tożsamości, wykrystalizowania ogólnoludzkich norm humanizmu. W tej sytuacji indyferentność w obliczu odrzucenia, patrzenie na innych jako na obcych, problemy których nas nie dotyczą staje się anachronizmem i atawizmem. […] Dlatego analiza przyczyn, powodów nadal odbywającej się marginalizacji we współczesnym społeczeństwie jest bardzo ważna. W przedstawionym dziele problemy marginalizacji analizowany jest w oparciu o mnóstwo konceptualnych, teoretycznych założeń, co spowodowane jest wieloaspektowością obszaru badań. […] Faktycznie, w dziele przedstawiona kontrowersyjność świadomości społecznej, w której są obecne przekonania, że marginalizacja jest niezbędna, a nawet korzystna dla rozwoju społecznego i też w tym, że marginalizacja przeszkadza w rozwoju społecznym; że marginalizacja jest potrzebna dla stabilności, porządku społecznego i też że marginalizacja prowadzi do destabilizacji, dezorganizacji życia społecznego. (z recenzji  prof. dr hab. Oxany Kozlovej - Uniwersytet Szczeciński)