A A A

Piotr Sałustowicz - Chief-Editor

Prof. dr hab., profesor zwyczajny Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Członek Editorial Advisory Committee, International Journal of Social Welfare, (Editors: Stockholm University u. School of Social Welfare, UC AT Berkeley)(od 1997); redaktor naczelny serii: European Perspectives on Social Development: Social Policy and Social Work, Wydawnistwo LiT, Berlin (od 2008); redakor naczelny Wydawnictwa Societas Pars Mundi, Bielefeld (od 2011). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na: polityce społecznej, problemach społecznych, w szczególności zagadnieniach wykluczenia społecznego i ubóstwa, społeczeństwa obywatelskiego i ruchów społecznych, zagadnieniach socjologii pracy socjalnej.