A A A

Sławomir Kalinowski - Vice-Chief-Editor

doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, w latach 2002-2018 związany z Katedrą Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, od 2018 roku pracownik IRWiR PAN w Warszawie, od 2019 kierownik Zakładu Ekonomii Wsi. Zainteresowania badawcze obejmują poziom życia ludności wiejskiej a także zagadnienia związane z niepewnością pracy, ekonomią społeczną, bezrobociem i społecznym aspektem teorii gier.

 

Autor książki "Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach" (2015, PWN), współautor książki „Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego" (2007, Wyd. AR w Poznaniu) oraz redaktor naukowy monografii „Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta" 2014, Wyd. Societas Pars Mundi). Sekretarz Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej Margines Społeczny Poznania. www.skalin.pl