A A A

Bliżej ludzi - programem dla nauk społecznych?

Red.: Piotr Sałustowicz, Slawomir Kalinowski, Barbara Goryńska-Bittner

Rok: 2018

Miejsce: Bielefeld

ISBN: 978-83-933603-7-6

Cena: 30PLN

Dostępność: Tak

 

„Bliżej ludzi” – programem dla nauk społecznych (…) to propozycja wydawnicza, w której zawarty jest szereg splecionych ze sobą pierwiastków teoretycznych, metodologicznych, empiryczno-aplikacyjnych, z pewnością będących nośnikami zarówno wiedzy, jak i wyobraźni na rzecz przedsięwzięć naukowych. Jest potrzebna, powinna spotkać się ze sporym odbiorem i dalszą dyskusją.

Prof. dr. hab. Krzysztof Frysztacki

„[…]nie mam wątpliwości, że jest to praca ważna, o wyraźnych walorach poznawczych i utylitarnych. Jest ona poświęcona współczesnym problemom społecznym i jest też istotnym wkładem w poszerzanie wiedzy o skomplikowanej rzeczywistości społecznej. Jest też pracą nietuzinkową pod względem założonych celów, jest również  wzbogacona refleksją metodologiczną – jak trafnie badać i w jakim kierunku poszukiwać prawdy o specyficznych doświadczeniach człowieka i zbiorowości ludzkich. Służy ona nie tylko pokazaniu stanu wiedzy w porządkowaniu opisu rzeczywistości społecznej z perspektywy nauk społecznych, ale jest opisem tej rzeczywistości społecznej dokonanej z innej nieco perspektywy badawczej, perspektywy, w której badacz jest blisko przedmiotu badań […]”

dr hab. Anna Michalska, prof. UAM