A A A

Staff

Editorial Board: Arno Heimgarten, Austria; Andreas Hoff, Germany; Jerzy Krzyszkowski, Poland; Marek Szczepański, Poland

 

Staff:

 • Piotr Sałustowicz - Chief-Editor

  Prof. dr hab.,  emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Członek Editorial Advisory Committee, International Journal of Social Welfare, (Editors: Stockholm University u. School of Social Welfare, UC AT Berkeley)(od 1997); redaktor naczelny serii: European Perspectives on Social Development: Social Policy and Social Work, Wydawnistwo LiT, Berlin (od 2008) czlonek Rady Naukowej Wydawniczej Serii: Praca Socjalna, Uniwersytet Slaski, Reviewer for: International Journal of Social Welfare, Studia Socjologiczne (Sociological Studies), Praca Socjalna (Social Work), Problemy Polityki,  Spolecznej. Studia i Dyskusje (Issue of Social Policy), Kultura i Spoleczenstwo, Studia Regionalne i Lokalne...

  więcej »

 • Sławomir Kalinowski - Vice-Chief-Editor

  doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, w latach 2002-2018 związany z Katedrą Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, od 2018 roku profesor w IRWiR PAN w Warszawie, od 2019 kierownik Zakładu Ekonomii Wsi. Zainteresowania badawcze obejmują poziom życia ludności wiejskiej a także zagadnienia związane z niepewnością pracy, ekonomią społeczną, bezrobociem i społecznym aspektem teorii gier...

  więcej »

 • Barbara Goryńska-Bittner - Executive Director

  doktor filozofii, adiunkt w UP i WSB w Poznaniu. Członek kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Samorządowego", przewodnicząca kolegium redakcyjnego rocznika naukowego „Z warsztatu Badawczego Katedry Nauk Społecznych", sekretarz Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines Społeczny Poznania 2010 – 2012"...

  więcej »