A A A

O nas

Misją Wydawnictwa SPM jest promowanie publikacji z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych. Założone zostało przez prof. dr. hab. Piotra Sałustowicza, a kierowane jest przez zespół, w skład którego wchodzą: dr hab. Sławomir Kalinowski i dr Barbara Goryńska-Bittner

 

W Wydawnictwie ukazały się m.in. publikacje: 

  • Soziale Arbeit zwischen Kontrolle und Solidarität. Auf der Suche nach dem neuen Sozialen,  (2012 – pod red. Piotra Salustowicza)
  • Afirmacja czy Kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie. (2014 – pod red. Zbigniewa Galora, Radomira Mińskiego i Piotra Sałustowicza)
  • Zycie na skraju - marginesy społeczne wielkiego miasta, (2014 – pod red. Zbigniewa Galora, Barbary Goryńskiej-Bittner, Sławomira Kalinowskiego)
  • Marginalizacja a rozwój społeczny - między teraźniejszością i przeszłością, (2017 - pod red. Zbigniewa Galora, Sławomira Kalinowskiego, Urszuli Kozłowskiej)
  • Bliżej ludzi - programem dla nauk społecznych, (2018 - pod red. Piotra Sałustowicza, Sławomira Kalinowskiego, Barbary Goryńskiej-Bittner)
  • Eine parallele Welt. Beiträge zur unabhängigen Kultur in Polen 1976-1989, (2018 - Bogusław Bakuła)
  • Społeczeństwo obywatelskie, ruchy społeczne i organizacje obywatelskie Wykłady na kierunku socjologia SWPS w latach 2009 – 2015, (2024 - Piotr Sałustowicz) 

 

Publikacje wydane są w formie papierowej i elektronicznej.

 

UWAGA! Publikacja "Życie na skraju - marginesu społeczne wielkiego miasta" do pobrania ZA DARMO!!!