A A A

Cataloque

 • Eine parallele Welt Beiträge zur unabhängigen Kultur in Polen 1976-1989

  Das vorliegende Buch „Eine parallele Welt. Beiträge zur unabhängigen Kultur in Polen 1976-1989“ ist eine umfangreiche wissenschaftliche Monographie über das Phänomen der alternativen Kultur in Polen in der zweiten Hälfte des 20. Jhs. mit vielen Bezügen auf die Geschichte des Landes.

  Bakuła wagt tabuisierte Themen zu behandeln und zu kommentieren (Die Überwindung des Tabus von Katyn), er setzt sich mit der „Ontologie und Anthropologie des Sozialismus“ systematisch auseinander.

  Cena: 25€/100PLN, Dostępna

  więcej »

 • Bliżej ludzi - programem dla nauk społecznych?

  Oddajemy do rąk czytelnika publikację, na którą składają się artykuły pogrupowane tematycznie: 1) Ogólne rozważania; 2) Wykluczenie społeczne; 3) Niepełnosprawność; 4) Uzależnienia; 5) Seniorzy; 6) Inkluzywność. To, co łączy poszczególne części, to postawa badawcza, polegająca na bliskości relacji: badacz - ludzie z ich licznymi problemami. Bliskość zawiera w sobie uznanie podmiotowości badanych oraz gotowość ze strony badaczy do włączenia się w prąd działań na rzecz ochrony uzasadnionych interesów jednostek i grup społecznych, jak i formułowania wizji społecznych, programów i żądań zmian społecznych, służących bardziej sprawiedliwym stosunkom społecznym.
  Cena: 9€/30PLN, Dostępna

  więcej »

 • Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością

  Problem rozwarstwienia ludzi w życiu społecznym, odrzucenia na margines społeczeństwa części jego członków jest jednym z centralnych problemów socjologii od jej powstania. […] problem ten nabiera coraz większego znaczenia na tle rozrastania możliwości, mocy ludzkości, budowania w warunkach globalizacji jej wspólnej tożsamości, wykrystalizowania ogólnoludzkich norm humanizmu.

  Cena: 11€/45PLN, Dostępna

  więcej »

 • Soziale Arbeit zwischen Kontrolle und Solidarität. Auf der Suche nach dem neuen Sozialen

  Dieser Publikation ging eine Fachtagung zum gleichen Thema voraus, die von Hans-Uwe Otto und Piotr Sałustowicz in Bielefeld, an der FH Bielefeld, im Oktober 2010 organisiert wurde. Neben den Beiträgen, die von den Teilnehmern dieser Fachtagung wie Bamberg, Bestmann, Homfeld, Sałustowicz, Steinacker stammen, gibt es auch Aufsätze von den zusätzlich eingeladenen Autoren.

  Cena: 5€/20PLN, Dostępna

  więcej »

 • Społeczeństwo obywatelskie, ruchy społeczne i organizacje obywatelskie Wykłady na kierunku socjologia SWPS w latach 2009 – 2015

  Społeczeństwo obywatelskie, ruchy społeczne i organizacje obywatelskie jest pokłosiem wykładów na kierunku socjologii w SWPS, wygłoszonych w latach 2009 – 2015. Tekst tych wykładów został zachowany z małymi uzupełnieniami. Ta publikacja jest swego rodzaju wprowadzeniem do szeroko rozumianej problematyki społeczeństw obywatelskiego, z którego w pierwszym rzędzie mogą korzystać wykładowcy, studenci, osoby zaangażowane w działalność społeczną: politycy, aktywiści w organizacjach pozarządowych i ruchach społecznych.

  Dostepna 

  więcej »

 • Social Work Between Discipline and Profesion, A Historical Case Study

  The process of modernisation which began in 1960s in West German society in order to secure mass loyalty, particularly the development of the welfare state, demanded an increasing number of trained personnel. In order to secure a quantitatively greater output of trained social workers and social pedagogues, increasing the professional appeal - through the academic education and the associated professionalisation - seemed to be the strategy with the best prospects.

  Cena: 7€/28PLNDostępna

   

  więcej »

 • Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta

  Publikacja powstała jako rezultat badań nad marginesami społecznymi miasta Poznania i stanowi całość złożoną z kilkudziesięciu opracowań, proponując szerokie tematycznie spektrum wykluczenia społecznego, od perspektywy historycznej miasta Poznania, po współczesne problemy jego mieszkańców, funkcjonujących na marginesach różnych przestrzeni społecznych miasta.

  Cena: 9€/36PLN, dostepna

  więcej »

 • Afirmacja czy Kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie.

  W świetle pomieszczonych w tym tomie treści potwierdziła się wyrażona na jego wstępie uwaga, że mieszkańcom społeczeństw kapitalistycznych coraz trudniej jest przyjmować afirmacyjną postawę wobec nie tylko rażących dysproporcji w dochodach i podziale bogactwa, ale także ze względu na wielowymiarowe konsekwencje kryzysów obciążające „zwykłych ludzi", a nie ludzi bogatych.

  Cena: 8€/32PLN, dostepna

  więcej »